MI Technologies, Inc.製 - 北米のプロジェクターランプ業界トップのメーカーです。
互換性: 48、PA521U、NP-PA521U、NPPA521U、PA522U、NP-PA522U、PA571W、NP-PA571W、NPPA571W、PA571W-13ZL、PA571W13ZL、PA572W、NP-PA572W、NPPA572W、PA621U、NP-PA621U、NP-PA621X、NPPA621U、NPPA621X、PA621X、PA621X、PA621X、PA621X、PA621X。 X-13ZL, PA621X13ZL, PA622U, NP-PA622U, NPPA622U, PA622U-13ZL, PA622U13ZL, PA622X, NP-PA622X, NPPA622X, PA671W, NP-PA671W, NPPA671W, PA672W, NP-PA672W, NPPA672W, PA672W-13ZL, PA672X, W13ZL, PA721W, PA671W, PA672ZL, PA721W, PA671W, PA672ZL, PA721W, PA671W。 NP-PA721X、NPPA721X、PA722X、NP-PA722X、NPPA722X、PA722X-13ZL、PA722X13ZL。
MI Technologies, Inc.は世界最大のメーカーオリジナルフィリップス照明およびオスラムシルバニアプロジェクターランプの正規販売店です。 MI Technologies, Inc.は交換用プロジェクター電球の世界的リーダーで、北米最大のプロジェクターランプとプロジェクターランプハウジングのメーカーです。
-
互換性: NP26LP、100013748、PA521U、NP-PA521U、NPPA521U、PA522U、NP-PA522U、PA571W、NP-PA571W、NPPA571W-13ZL、PA571W13ZL、PA572W、NP-PA572W、NPPA572W、PA621U、NP-PA621U、NP-PA621X、NPPA621U、NPPA6X、PA621X、PA621X、PA621X、PA621X。 PA621X-13ZL, PA621X13ZL, PA622U, NP-PA622U, NPPA622U, PA622U-13ZL, PA622U13ZL, PA622X, NP-PA622X, NPPA622X, PA671W, NP-PA671W, NPPA671W, PA672W, NP-PA672W, NPPA672W, PA672W-13ZL, PA672W13ZL, PA672W13ZL, PA672W13ZL, PA672W13ZL, PA672W。 721X, NP-PA721X, NPPA721X, PA722X, NP-PA722X, NPPA722X, PA722X-13ZL, PA722。